กฟผ. จับมือ สพฐ. ร่วมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียว สร้างเครือข่ายต้นแบบลดการใช้พลังงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. กับ กคช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย         กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียน สีเขียว)” ตั้งเป้าลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายครูและเยาวชนต้นแบบลดการใช้พลังงานกว่า 1,900 คนทั่วประเทศ 

carbonfoot bannerlabel5 banner