กระทรวงพลังงาน จับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย
 

กฟผ. กับ กคช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย         กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเบอร์ 5 นำร่อง จำนวน 115,000 หลัง คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 128 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 512 ล้านบาท พร้อมลด CO2 กว่า 67,000 ตันต่อปี

carbonfoot bannerlabel5 banner