กระทรวงพลังงาน กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2559 รมว. พลังงาน. ชื่นชม กฟผ. ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง
 

          กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ กับผู้ประกอบการตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และตู้น้ำเย็นบริโภค พร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2559 จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โคมไฟ LED ชนิด High bay – Low Bay, กระทะไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

carbonfoot bannerlabel5 banner