กฟผ. รับมอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงต้นแบบ พร้อมใช้งานจริงจากโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สวทช.

          กฟผ. รับมอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จากโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สวทช. พร้อมทดสอบการใช้งานจริง และจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ในอนาคต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

carbonfoot bannerlabel5 banner